لوازم التحریر

لوازم التحریر

لوازم تحریر

از گذشته تا به امروز یکی از مهم ترین نیاز های بشر نیاز به ارتباط و به جا گذاشتن اثراتی از خود بوده

است. همین امر موجب شده تا لوازم تحریر از موارد بسیار مهم , پرکاربرد و پراستفاده باشد.

از جمله قدیمی ترین لوازم التحریر میتوان به میخ و سنگ اشاره کرد که در ابتدای زندگی بشری

بعنوان تنها راه باقی گذاشتن اثرات انسانی بوده که باید گفت برخی از آنها هنوز پابرجا هستند.

لوازم تحریر چیست ؟

لوازم التحریر یک واژه عربی بوده که در زبان فارسی بسیار رواج دارد .

این کلمه که در پارسی آن را نوشت افزار می‌نامند در انگلیسی با Stationary  شناخته می شود.

استفاده از نوشت افزار ها از همان کودکی آغاز می شود و میتوان گفت تقریبا تا آخر عمر ادامه دارد.

نوشت افزار ها , هم خود بسیار گسترده اند و  هم به طبع کاربر های گسترده ای دارند که از کودک

خردسال تا دانش آموز و دانشجو و هنرمند و پزشک , همه و همه از آنان بهره می‌برند.

از معروف ترین نوشت ابزار یا همان نوشت افزار ها می‌توان مداد , خودکار , پاکن و تراش را نام برد.

همچنین کاغذ نیز از معروف ترین پرکاربرد ترین و به نوعی اصلی ترین نوشت افزار است زیرا در نبود

کاغذ اکثر نوشت افزار ها بی استفاده می شوند و میتوان گفت در کنار کاغذ معنا پیدا می‌کنند.